Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü teorik eğitimleri, ADES sistemi, sınava hazırlık ve sınav sonrası işlemleri danışmanlığı hizmetleri